Як благодійний фонд забезпечує захист персональних даних своїх благодійників?

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МІЖНАРОДНИЙ РУХ ЄДНОСТІ» у своїй діяльності завжди виконує вимоги чинного законодавства України щодо зберігання, поширення та обробки персональних даних. Наш Фонд заснований і діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».            

Принципи діяльності Фонду:

 • Фонд здійснює свою благодійну діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав учасників, відкритості, прозорості, добровільності та самоврядування.
 • Фонд при здійсненні своєї діяльності не має на меті отримання та/або розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також своїх працівників.
 • Фонд самостійно визначає сфери, види, місце (територію), строки та бенефіціарів благодійної діяльності в установчих документах, благодійних програмах або інших рішеннях органів управління.
 • Фонд має право здійснювати благодійні програми, спільну благодійну діяльність та інші види благодійної діяльності спільно з нерезидентами з урахуванням особливостей, визначеними законами або міжнародними договорами України.
 • Діяльність Фонду має суспільний характер, не суперечить його взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, не позбавляє права на отримання державної підтримки.

Окрім цього, Фондом затверджено Публічну оферту про надання благодійних пожертвувань, яка діє на невизначене коло осіб і які бажають здійснити благодійну пожертву у розумінні даної публічної оферти, з текстом якої Ви можете ознайомитись на нашому сайті. Оферта є офіційною пропозицією Фонду укласти договір про благодійну пожертву, суть якого викладена в ній.

Згідно цього договору наша Організація забезпечує Благодійнику можливість сплати Благодійної пожертви електронним платежем на Сайті, шляхом переказу грошових коштів на банківські рахунки Організації за посиланнями зазначеними на ньому. У свою чергу благодійник на власний вибір обирає формат платежу.

Захист персональних даних

Стосовно дотримання законодавства України про захист персональних даних повідомляємо, що зазначеною Офертою передбачено, що благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і дає згоду щодо збору та обробки персональних даних. Організація здійснює збір і обробку персональних даних Благодійника в цілях виконання своїх зобов’язань відповідно до Оферти та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення Благодійної пожертви, підписки на новини Організації на Сайті, йому можуть направлятися звіти про результати публічних зборів та використання благодійних пожертв Організацією, листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру. Організація зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.

Організація не несе відповідальності за розголошення персональних даних, що відбулися внаслідок незаконних дій третіх осіб або у випадку якщо таке розголошення відбулося за згодою Благодійника.

Обробка персональних даних

Згідно Додатку до Публічної оферти про надання благодійних пожертвувань, а саме Згоди-повідомлення на збір, обробку та використання персональних даних, з текстом якої Ви також можете ознайомитись на сайті Фонду, благодійник відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», свідомо та добровільно надає Фонду свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) персональних даних, а саме: прізвища, ім’я, по батькові, паспортних даних, реєстраційного номера облікової картки платника податків, фотографій або інших записів зображення, номерів засобів зв’язку, адрес електронної пошти, даних щодо місця проживання, інших даних, добровільно наданих ним для реалізації мети обробки, – з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів України, Статуту Фонду, інших локальних актів Фонду.

Цим же документом благодійник дає свою згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних контрагентів Фонду, виключно з вказаною вище метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами Фонду, які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних.

Благодійник не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) його персональних даних, що включені до бази персональних даних, третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в його інтересах з метою реалізації відносин між ним та Фондом.

Підписанням даної згоди-повідомлення благодійник підтверджує, що письмово повідомлений(а) про включення його персональних даних до бази персональних даних контрагентів Фонду, цілі обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб’єкт персональних даних має право:

 • знати про місцезнаходження інформації, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Стосовно строку дії Оферти та згоди-повідомлення, то вони діють протягом невизначеного терміну.

 

Сподіваємося, що ця стаття поставила крапку над "і" та переконала вас у тому, що ваші особисті дані в надійних руках Фонду. Наш пріоритет – це збереження вашої конфіденційності та захист ваших персональних даних від будь-яких ризиків або недобросовісних намірів.

Ваша довіра є для нас надзвичайно важливою, і ми цінуємо кожного благодійника, який виявляє нам свою підтримку. Наша мета – забезпечити, щоб ваші дані не використовувалися ні для поширення, ні для особистих корисливих цілей.

Дозвольте нам також нагадати вам про важливість нашої спільної місії – допомагати армії України. Разом до перемоги!


Сума внеску
Підписатись на щомісячний платіж

Сума внеску

Підписатись на щомісячний платіж

 • Всі реквізити